(021) 44964504-5
قیمت
 • سانل - SUNELL
 • اچ دی پرو - HDPRO
 • سامیت - SUMMIT
 • بولت
 • بولت نظامی
 • مینی بولت
 • دام
 • اسپید دام (متحرک)
 • مینیاتوری (مخفی)
 • باکس صنعتی
 • حرارتی
 • مینی دام
 • فیش آی (چشم ماهی)
 • پلاک خوان
 • بیشتر...
 • 1 مگاپیکسل
 • 2 مگاپیکسل
 • 3 مگاپیکسل
 • 4 مگاپیکسل
 • 6 مگاپیکسل
 • 12 مگاپیکسل
 • HD
 • Full HD
 • 4K
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
دوربین سانل SNIRC13/66AKDN مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66AKDN

دوربین سانل SNIRC13/66AKDN: نظارت پیرامونی برد بلند واحد های نظامی و صنعتی ، مناسب برای پلاک خوانی در فاصله زیاد (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/68BGDN مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/68BGDN

دوربین سانل SNIRC13/68BGDN: نظارت پیرامونی دقیق کارخانجات ، مراکز صنعتی و نظامی. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/68BUDN مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/68BUDN

دوربین سانل SNIRC13/68BUDN: نظارت دقیق بر مراکز صنعتی ، مراکز تجاری و ساختمان های مسکونی. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/68VDM مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/68VDM

دوربین سانل SNIRC13/68VDM: نظارت دقیق بر واحدهای اداری ، صنعتی ، تجاری ، پیرامون بانک ها. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/68FVDB مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/68FVDB

دوربین سانل SNIRC13/68FVDB: نظارت دقیق در منازل ، ادارات ، پارکینگ ها (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM: مناسب برای پلاک خوانی ، نظارت پیرامونی ، تصویر برداری از داخل رو به نور محیط بیرونی و مکان های دارای آفتاب و سایه. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM: مناسب برای پلاک خوانی ، نظارت پیرامونی ، تصویر برداری از داخل رو به نور محیط بیرونی و مکان های دارای آفتاب و سایه. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNMNC13/66BT IV مقایسه
دوربین سانل SNMNC13/66BT IV

دوربین سانل SNMNC13/66BT IV: کیفیت بسیار بالا با قابلیت مخفی سازی ، تطبیق با اختلاف نور زیاد جهت بانک ها ، فروشگاه ها ، طلا فروشی ها. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNM: نظارت پیرامونی کارخانجات مراکز صنعتی و تجاری. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66ZMDNM مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66ZMDNM

دوربین سانل SNIRC13/66ZMDNM: همه منظوره بیرونی ، داخلی سقفی ، دیواری کارخانجات ، ادارات و منازل. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNB مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66BGDNB

دوربین سانل SNIRC13/66BGDNB: نظارت پیرامونی کارخانجات ، مراکز صنعتی ، تجاری و فروشگاه های زنجیره ای. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66ADNB مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66ADNB

دوربین سانل SNIRC13/66ADNB: همه منظوره بیرونی ، داخلی ، سقفی ، دیواری ، کارخانجات ، ادارات و منازل. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/64ADNB مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/64ADNB

دوربین سانل SNIRC13/64ADNB: همه منظوره بیرونی ، داخلی سقفی ، دیواری ، کارخانجات ، ادارات و منازل. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNSSP13/66GDRZ مقایسه
دوربین سانل SNSSP13/66GDRZ

دوربین سانل SNSSP13/66GDRZ: نظارت دقیق و پویا در واحدهای صنعتی ، تجاری ، اداری و پارکینگ ها. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66ADVDB مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66ADVDB

دوربین سانل SNIRC13/66ADVDB: مراکز مهم صنعتی ، تجاری ، پاکینگ ها و پیرامون بانک ها. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNFX13/66AEDRB مقایسه
دوربین سانل SNFX13/66AEDRB

دوربین سانل SNFX13/66AEDRB: حفاظت پیرامونی مراکز مهم تجاری ، اداری ، مسکونی ، پارکینگ ها. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66ABVDB مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66ABVDB

دوربین سانل SNIRC13/66ABVDB: مراکز مهم تجاری ، اداری ، مسکونی. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/66FVDB مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/66FVDB

دوربین سانل SNIRC13/66FVDB: مراکز تجاری ، اداری ، مسکونی. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/64FVDB 801AHD 3.6 mm مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/64FVDB 801AHD 3.6 mm

مراکز تجاری ، اداری ، مسکونی. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNIRC13/64FVDB 801AHD-2.8 mm مقایسه
دوربین سانل SNIRC13/64FVDB 801AHD-2.8 mm

دوربین سانل SNIRC13/64FVDB 801AHD-2.8 mm: مراکز تجاری ، اداری ، مسکونی. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال

دوربین سانل SNSSP13/66CDRZX10 مقایسه
دوربین سانل SNSSP13/66CDRZX10

دوربین سانل SNSSP13/66CDRZX10: نظارت و حفاظت وسیع و دقیق محوطه و سالن های بزرگ صنعتی و نظامی. (( جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با واحد فروش تماس حاصل فرمایید ))

قیمت: 0 ریال