(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا - NOVA
  • وینکس - WINEX
  • کنزاکس - KENZAX
  • چکش دوشاخ
  • چکش مهندسی
  • ایران
  • چین
  • تایوان
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
چکش مهندسی 300 گرمی نوا - مدل  NTH 2503 مقایسه
چکش مهندسی 300 گرمی نوا - مدل NTH 2503

طراحی منحصر به فرد - دارای استاندارد GS اروپا - دارای استاندارد DIN 1041 - اتصال محکم سر و دسته

قیمت: 1220000 ریال

چکش مهندسی 500 گرمی نوا - مدل NTH 2505 مقایسه
چکش مهندسی 500 گرمی نوا - مدل NTH 2505

طراحی منحصر به فرد - دارای استاندارد GS اروپا - دارای استاندارد DIN 1041 - اتصال محکم سر و دسته

قیمت: 1440000 ریال

چکش مهندسی 300 گرمی وینکس - EH1601 مقایسه
چکش دوشاخ 500 گرمی وینکس - EH1608 مقایسه
چکش دوشاخ 250 گرمی نوا - مدل NTH 2525 مقایسه
چکش دوشاخ 250 گرمی نوا - مدل NTH 2525

طراحی منحصر به فرد - دارای استاندارد GS اروپا - دارای استاندارد DIN 1041 - اتصال محکم سر و دسته

قیمت: 0 ریال