(021) 44964504-5
قیمت
 • پارت الکتریک
 • دلتا
 • دانترونیک
 • دو خانه
 • سه خانه
 • چهار خانه
 • شش خانه
 • هشت خانه
 • 1.8 متری
 • 3 متری
 • 5 متری
 • 10متری
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
6 خانه رکمونت پارت الکتریک کلید دار 1.8 متری مقایسه
6 خانه رکمونت پارت الکتریک کلید دار 1.8 متری

6 خانه رکمونت پارت الکتریک کلید دار 1.8 متری : شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 4980000 ریال

8 خانه رکمونت پارت الکتریک کلید دار 1.8 متری مقایسه
8 خانه رکمونت پارت الکتریک کلید دار 1.8 متری

8 خانه رکمونت پارت الکتریک کلید دار 1.8 متری: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 5460000 ریال

6 خانه ارت دار پارت الکتریک 1.8 متری مدل نیک مقایسه
6 خانه ارت دار پارت الکتریک 1.8 متری مدل نیک

6 خانه ارت دار پارت الکتریک 1.8 متری مدل نیک: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 3400000 ریال

6 خانه ارت دار پارت الکتریک 5 متری مدل نیک مقایسه
6 خانه ارت دار پارت الکتریک 5 متری مدل نیک

6 خانه ارت دار پارت الکتریک 5 متری مدل نیک: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 5100000 ریال

3 خانه سیار ارت دار پارت الکتریک 10 متری مقایسه
3 خانه سیار ارت دار پارت الکتریک 10 متری

3 خانه سیار ارت دار پارت الکتریک 10 متری: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 12260000 ریال

4 خانه ارت دار پارت الکتریک 1.8 متری مدل نیک مقایسه
4 خانه ارت دار پارت الکتریک 1.8 متری مدل نیک

4 خانه ارت دار پارت الکتریک 1.8 متری مدل نیک: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 0 ریال

4 خانه ارت دار پارت الکتریک 5 متری مدل نیک مقایسه
4 خانه ارت دار پارت الکتریک 5 متری مدل نیک

4 خانه ارت دار پارت الکتریک 5 متری مدل نیک: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 0 ریال

4 خانه بدون ارت دانترونیک 2 متری مقایسه
4 خانه بدون ارت دانترونیک 2 متری

4 خانه بدون ارت دانترونیک 2 متری: بازرگانی دانا در سال ۱۳۹۵ با هدف تامین و توزیع اجناس باکیفیت و استاندارد الکتریکی تاسیس گردید و در حال حاضر عامل فروش مستقیم کارخانجات بافه سیم گلستان با برند تجاری نورلند و دانا الکترونیک با برند تجاری دانترونیک و تنوع محصولی بیش از ۳۰۰ محصول میباشد.

قیمت: 0 ریال

4 خانه بدون ارت دانترونیک 5 متری مقایسه
4 خانه بدون ارت دانترونیک 5 متری

4 خانه بدون ارت دانترونیک 5 متری: بازرگانی دانا در سال ۱۳۹۵ با هدف تامین و توزیع اجناس باکیفیت و استاندارد الکتریکی تاسیس گردید و در حال حاضر عامل فروش مستقیم کارخانجات بافه سیم گلستان با برند تجاری نورلند و دانا الکترونیک با برند تجاری دانترونیک و تنوع محصولی بیش از ۳۰۰ محصول میباشد.

قیمت: 0 ریال