(021) 44964504-5
قیمت
  • سرپیچ E27
  • سرپیچ E14
  • سرپيچ دوشاخه دار کليددار
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
سرپیچ دوشاخه دار کلید دار مقایسه
سرپیچ دوشاخه دار کلید دار

سرپیچ دوشاخه دار کلید دار: سرپیچ ها در انواع، سایزها و متریال مختلف جهت اتصال انواع لامپ ها به سیم های برق طراحی و تولید می شوند که هر سایز با علائم اختصاری خود از جمله E27 و E14 و ... در بازار شناخته می شود.

قیمت: 140000 ریال

سرپیچ بزرگ بدون راکورد مقایسه
سرپیچ بزرگ بدون راکورد

سرپیچ بزرگ بدون راکورد: سرپیچ ها در انواع، سایزها و متریال مختلف جهت اتصال انواع لامپ ها به سیم های برق طراحی و تولید می شوند که هر سایز با علائم اختصاری خود از جمله E27 و E14 و ... در بازار شناخته می شود.

قیمت: 140000 ریال

سرپیچ شمعی راکورد دار مقایسه
سرپیچ شمعی راکورد دار

سرپیچ شمعی راکورد دار : سرپیچ ها در انواع، سایزها و متریال مختلف جهت اتصال انواع لامپ ها به سیم های برق طراحی و تولید می شوند که هر سایز با علائم اختصاری خود از جمله E27 و E14 و ... در بازار شناخته می شود.

قیمت: 120000 ریال

سرپیچ دوشاخه دار مقایسه
سرپیچ دوشاخه دار

سرپیچ دوشاخه دار: سرپیچ ها در انواع، سایزها و متریال مختلف جهت اتصال انواع لامپ ها به سیم های برق طراحی و تولید می شوند که هر سایز با علائم اختصاری خود از جمله E27 و E14 و ... در بازار شناخته می شود.

قیمت: 120000 ریال

سرپیچ دیواری مقایسه
سرپیچ دیواری

سرپیچ دیواری: سرپیچ ها در انواع، سایزها و متریال مختلف جهت اتصال انواع لامپ ها به سیم های برق طراحی و تولید می شوند که هر سایز با علائم اختصاری خود از جمله E27 و E14 و ... در بازار شناخته می شود.

قیمت: 0 ریال