(021) 44964504-5
قیمت
 • VOLTAMAX
 • Westinghouse
 • FUJITSU
 • MAXELL
 • صنعتی
 • بزرگ
 • متوسط
 • قلمی
 • نیم قلمی
 • ریموتی
 • سکه ای
 • کتابی
 • معمولی
 • سوپر انرژی
 • سوپر آلکالاین
 • لیتیوم
 • شارژی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
باطری بزرگ وستینگهاوس 2 عددی کارتی مقایسه
باطری بزرگ وستینگهاوس 2 عددی کارتی

باطری بزرگ وستینگهاوس 2 عددی کارتی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 680000 ریال

باطری متوسط وستینگهاوس 2 عددی کارتی مقایسه
باطری متوسط وستینگهاوس 2 عددی کارتی

باطری متوسط وستینگهاوس 2 عددی کارتی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 480000 ریال

باطری کتابی وستینگهاوس 9 ولت مقایسه
باطری کتابی وستینگهاوس 9 ولت

باطری کتابی وستینگهاوس 9 ولت: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 440000 ریال

باطری ریموتی آلکالاین وستینگهاوس A23 مقایسه
باطری ریموتی آلکالاین وستینگهاوس A23

باطری ریموتی آلکالاین وستینگهاوس A23: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 440000 ریال

باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2032 مقایسه
باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2032

باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2032: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 440000 ریال

باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2025 مقایسه
باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2025

باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2025: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 440000 ریال

باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2016 مقایسه
باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2016

باطری سکه ای لیتیوم وستینگهاوس 2016: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 440000 ریال

باطری قلمی و نیم قلمی وستینگهاوس 6 عددی مقایسه
باطری قلمی و نیم قلمی وستینگهاوس 6 عددی

باطری قلمی و نیم قلمی وستینگهاوس 6 عددی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 490000 ریال

باطری قلمی وستینگهاوس 4 عددی مقایسه
باطری قلمی وستینگهاوس 4 عددی

باطری قلمی وستینگهاوس 4 عددی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 440000 ریال

باطری نیم قلمی وستینگهاوس 4 عددی مقایسه
باطری نیم قلمی وستینگهاوس 4 عددی

باطری نیم قلمی وستینگهاوس 4 عددی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 420000 ریال

باطری قلمی قابل شارژ وستینگهاوس 2400 میلی آمپر مقایسه
باطری قلمی قابل شارژ وستینگهاوس 2400 میلی آمپر

باطری قلمی قابل شارژ وستینگهاوس 2400 میلی آمپر: باطری های قابل شارژ نیکل - متال وستینگهاوس از پیش شارژ شده، با ماندگاری طولانی و سازگار با محیط زیست می باشند که با کارکرد فوق العاده از نظر هزینه - کارکرد بسیار مقرون به صرفه می باشند. نوآوری منحصر بفرد این دسته از باتری ها اجازه نگهداری شارژ تا ۹۰% شارژ اولیه برای یکسال پس از تولید و ۷۰% تا پنج سال پس از تولید را فراهم می کند. باتری های قابل شارژ وستینگهاوس در آزمایشات قابلیت شارژ و دشارژ تا ۲۰۰۰ مرتبه را از خود نشان داده اند و سری MAX از این دسته محصول دارای بیشترین ظرفیت جهت مصارف حرفه ای می باشد.

قیمت: 3700000 ریال

باطری ریموتی آلکالاین وستینگهاوس A27 مقایسه
باطری ریموتی آلکالاین وستینگهاوس A27

باطری ریموتی آلکالاین وستینگهاوس A27: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 440000 ریال

باطری قلمی وستینگهاوس 2 عددی کارتی مقایسه
باطری قلمی وستینگهاوس 2 عددی کارتی

باطری قلمی وستینگهاوس 2 عددی کارتی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 180000 ریال

باطری سکه ای لیتیوم مکسل 2032 مقایسه
باطری سکه ای لیتیوم مکسل 2032

باطری سکه ای لیتیوم مکسل 2032: امروزه تمامی وسایل و ابزارها برای تامین انرژی مورد نیاز خود به باتری نیاز دارند. آلکالاین، لیتیومی، نیکل کادمیوم، نیکل منیزیم و زینک کربن انواع تکنونولوژی های به کار رفته در این باتری‌ها هستند. باتری سکه ای 2032 مکسل از تکنولوژی لیتیومی بهره می برد. باتری‌ های سکه ‌ای مکسل دارای قابلیت پایداری انرژی الکتریکی و ماندگاری طولانی است. باطری سکه ای 2032 قابلیت شارژ مجدد ندارد، از این باتری برای ماشین حساب، ساعت و دیگر لوازم از این قبیل استفاده می شود.

قیمت: 320000 ریال

باطری قلمی آلکالاین وستینگهاوس 2 عددی مقایسه
باطری قلمی آلکالاین وستینگهاوس 2 عددی

باطری قلمی آلکالاین وستینگهاوس 2 عددی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 380000 ریال

باطری ولتا مکس 12 ولت - 7.5 آمپر مقایسه
باطری ولتا مکس 12 ولت - 7.5 آمپر

شرکت باتری یو پی اس ولتامکس در سال 1991 میلادی شروع به کار کرد. این مجموعه مثل شرکت باتری یو پی اس تایگر ابتدا باتری های وسائل نقلیه را تولید می کرد. بعد از عرضه ی محصولات خود در بازار و رضایت مشتریان خطوط تولیدات خود را به تولید باتری های صنعتی و باتری یو پی اس مجهز کرد. در حال حاظر محصولات باتری یو پی اس ولتامکس در بیش از 30 کشور عرضه می شود و در سال های آینده شاهد عرضه محصولات خود به بیش از 50 کشور خواهیم بود.

قیمت: 0 ریال

باطری قلمی وستینگهاوس 4 عددی کارتی مقایسه
باطری قلمی وستینگهاوس 4 عددی کارتی

باطری قلمی وستینگهاوس 4 عددی کارتی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 0 ریال

باطری نیم قلمی وستینگهاوس 4 عددی کارتی مقایسه
باطری نیم قلمی وستینگهاوس 4 عددی کارتی

باطری نیم قلمی وستینگهاوس 4 عددی کارتی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 0 ریال

باطری قلمی آلکالاین وستینگهاوس 4 عددی مقایسه
باطری قلمی آلکالاین وستینگهاوس 4 عددی

باطری قلمی آلکالاین وستینگهاوس 4 عددی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 0 ریال

باطری نیم قلمی آلکالاین وستینگهاوس 4 عددی مقایسه
باطری نیم قلمی آلکالاین وستینگهاوس 4 عددی

باطری نیم قلمی آلکالاین وستینگهاوس 4 عددی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 0 ریال

باطری قلمی و نیم قلمی آلکالاین وستینگهاوس 6 عددی مقایسه
باطری قلمی و نیم قلمی آلکالاین وستینگهاوس 6 عددی

باطری قلمی و نیم قلمی آلکالاین وستینگهاوس 6 عددی: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 0 ریال

باطری نیم قلمی قابل شارژ وستینگهاوس 800 میلی آمپر مقایسه
باطری نیم قلمی قابل شارژ وستینگهاوس 800 میلی آمپر

باطری نیم قلمی قابل شارژ وستینگهاوس 800 میلی آمپر: باطری های قابل شارژ نیکل - متال وستینگهاوس از پیش شارژ شده، با ماندگاری طولانی و سازگار با محیط زیست می باشند که با کارکرد فوق العاده از نظر هزینه - کارکرد بسیار مقرون به صرفه می باشند. نوآوری منحصر بفرد این دسته از باتری ها اجازه نگهداری شارژ تا ۹۰% شارژ اولیه برای یکسال پس از تولید و ۷۰% تا پنج سال پس از تولید را فراهم می کند. باتری های قابل شارژ وستینگهاوس در آزمایشات قابلیت شارژ و دشارژ تا ۲۰۰۰ مرتبه را از خود نشان داده اند و سری MAX از این دسته محصول دارای بیشترین ظرفیت جهت مصارف حرفه ای می باشد.

قیمت: 0 ریال

باطری سکه ای آلکالاین وستینگهاوس LR60 مقایسه
باطری سکه ای آلکالاین وستینگهاوس LR60

باطری سکه ای آلکالاین وستینگهاوس LR60: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 0 ریال

باطری سکه ای آلکالاین وستینگهاوس LR41 مقایسه
باطری سکه ای آلکالاین وستینگهاوس LR41

باطری سکه ای آلکالاین وستینگهاوس LR41: در باطری های وستینگهاوس از دی اکسید منگنز و کلرید روی جهت قطب ها و کلرید آمونیوم جهت الکترولیت استفاده شده است. ترکیب فوق، انرژی مقرون به صرفه جهت وسایل الکترونیکی کم مصرف از جمله چراغ قوه های LED، ضبط صوت ها، ریموت کنترل ها و انواع ساعت ها فراهم می کند.

قیمت: 0 ریال