(021) 44964504-5
قیمت
 • لگراند
 • شیله
 • 10 آمپر
 • 16 آمپر
 • 20 آمپر
 • 25 آمپر
 • 32 آمپر
 • 40 آمپر
 • تک پل
 • دو پل
 • سه پل
 • چهار پل
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
فیوز مینیاتوری لگراند 10 آمپر تک فاز تیپ C مقایسه
فیوز مینیاتوری لگراند 10 آمپر تک فاز تیپ C

فیوز مینیاتوری لگراند 10 آمپر تک فاز تیپ C:

قیمت: 1380000 ریال

فیوز مینیاتوری لگراند 16 آمپر تک فاز تیپ C مقایسه
فیوز مینیاتوری لگراند 16 آمپر تک فاز تیپ C

فیوز مینیاتوری لگراند 16 آمپر تک فاز تیپ C:

قیمت: 1480000 ریال

فیوز مینیاتوری لگراند 20 آمپر تک فاز تیپ B مقایسه
فیوز مینیاتوری لگراند 20 آمپر تک فاز تیپ B

فیوز مینیاتوری لگراند 20 آمپر تک فاز تیپ B:

قیمت: 1580000 ریال

فیوز مینیاتوری لگراند 25 آمپر تک فاز تیپ C مقایسه
فیوز مینیاتوری لگراند 25 آمپر تک فاز تیپ C

فیوز مینیاتوری لگراند 25 آمپر تک فاز تیپ C:

قیمت: 1680000 ریال

فیوز مینیاتوری لگراند 32 آمپر تک فاز تیپ C مقایسه
فیوز مینیاتوری لگراند 32 آمپر تک فاز تیپ C

فیوز مینیاتوری لگراند 32 آمپر تک فاز تیپ C :

قیمت: 0 ریال