(021) 44964504-5
قیمت
 • دلتا
 • برجیس
 • تیو
 • NVC
 • رسانور
 • 11وات
 • 15وات
 • 18وات
 • 30 وات
 • 40 وات
 • 55 وات
 • 105 وات
 • 200 وات
 • 36 وات
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
لامپ کم مصرف دلتا 11 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 11 وات

لامپ کم مصرف دلتا 11 وات: لامپ 11 وات کم مصرف مدل تمام پیچ دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 360000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 18 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 18 وات

لامپ کم مصرف دلتا 18 وات: لامپ 18 وات کم مصرف مدل تمام پیچ دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 480000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 30 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 30 وات

لامپ کم مصرف دلتا 30 وات: لامپ 30 وات کم مصرف مدل تمام پیچ دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 840000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 40 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 40 وات

لامپ کم مصرف دلتا 40 وات: لامپ 40 وات کم مصرف مدل تمام پیچ دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 920000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 55 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 55 وات

لامپ کم مصرف دلتا 55 وات: لامپ 55 وات کم مصرف مدل تمام پیچ دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 1540000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا مدل اتحاد 105 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا مدل اتحاد 105 وات

لامپ کم مصرف دلتا مدل اتحاد 105 وات : لامپ 105 وات کم مصرف مدل اتحاد دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 3500000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا مدل فلاور 105 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا مدل فلاور 105 وات

لامپ کم مصرف دلتا مدل فلاور 105 وات : لامپ 105 وات کم مصرف مدل فلاور دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 4180000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا مدل اتحاد 200 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا مدل اتحاد 200 وات

لامپ کم مصرف دلتا مدل اتحاد 200 وات: لامپ 200 وات کم مصرف مدل اتحاد دلتا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توسط مهندسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. با بهره گیری از قطعات مرغوب و با کیفیت علاوه بر طول عمر بالا، نور یکنواخت و بدون سوسو زدن (Flicker Free) را به دست آورد که از همین روی با افت بسیار ناچیز روشنایی در طول دوره کاری داشته باشد.

قیمت: 5200000 ریال

لامپ کم مصرف برجیس 15 وات رنگی مقایسه
لامپ کم مصرف برجیس 15 وات رنگی

لامپ کم مصرف برجیس 15 وات رنگی:

قیمت: 420000 ریال