(021) 44964504-5
قیمت
 • دلتا
 • برجیس
 • تیو
 • NVC
 • رسانور
 • 11وات
 • 15وات
 • 18وات
 • 30 وات
 • 40 وات
 • 55 وات
 • 105 وات
 • 200 وات
 • 36 وات
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
لامپ کم مصرف دلتا 11 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 11 وات

قیمت: 280000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 18 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 18 وات

قیمت: 320000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 30 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 30 وات

قیمت: 880000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 40 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 40 وات

قیمت: 920000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 55 وات مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 55 وات

قیمت: 1220000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 105 وات اتحاد مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 105 وات فلاور مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 105 وات فلاور

لامپ کم مصرف دلتا 105 وات فلاور: لامپ های کم مصرف دلتا با استفاده از بهترین قطعات، طراحی و تولید می شوند. روش های مدرن و پیشرفته بکار گرفته شده در طراحی و تولید این لامپ ها در جهت ارتقاء مستمر کیفیت، تنوع و جلب رضایت و اعتماد مشتریان می باشد. لازم به ذکر است که در طراحی و تولید لامپ های کم مصرف دلتا، استاندارهای ملی ISIRI 5917 ، ISIRI 5916 و ISIRI 7341 و استاندارد های بین المللیIEC 60968 و IEC 60969 معادل بین المللی استاندارد های ملی مذکور) رعایت گردیده است.

قیمت: 3180000 ریال

لامپ کم مصرف دلتا 200 وات اتحاد مقایسه
لامپ کم مصرف دلتا 200 وات اتحاد

لامپ کم مصرف دلتا 200 وات اتحاد: لامپ های کم مصرف دلتا با استفاده از بهترین قطعات، طراحی و تولید می شوند. روش های مدرن و پیشرفته بکار گرفته شده در طراحی و تولید این لامپ ها در جهت ارتقاء مستمر کیفیت، تنوع و جلب رضایت و اعتماد مشتریان می باشد. لازم به ذکر است که در طراحی و تولید لامپ های کم مصرف دلتا، استاندارهای ملی ISIRI 5917 ، ISIRI 5916 و ISIRI 7341 و استاندارد های بین المللیIEC 60968 و IEC 60969 معادل بین المللی استاندارد های ملی مذکور) رعایت گردیده است.

قیمت: 3200000 ریال

لامپ کم مصرف برجیس 15 وات رنگی مقایسه