(021) 44964504-5
قیمت
  • پیچ ام دی اف
  • پیچ پانلی گالوانیزه
  • پیچ سر تخت مته ای
  • پیچ شیروانی سر مته ای
  • رولپلاک
  • واشر تخت
  • واشر فنری
  • میخ پرچ
  • میخ
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
پیچ ام دی اف 16 × 4 مقایسه
پیچ ام دی اف 16 × 4

پیچ ام دی اف 16 × 4: این نوع محصول با سر پیچ گوشتی چهار سو باز و بسته می شود و با بهترین متریال و سخت کاری در تایوان تولید شده است. این پیچ با استاندارد بین المللی و به رنگ مشکی ارائه می گردد. پیچ های ام دی اف (MDF) پر کاربردترین نوع پیچ در صنایع، ساخت و تولید کابینت، نصب ریل و کمد و ساخت وسایل چوبی، مبلمان و لوازم اداری، قفسه ها، دیوار پوش ها و کف پوش ساختمان های امروزی همه از ام دی اف استفاده شده اند. پیچ های MDF چهار سو بوده و بسیار انعطاف پذیر و سبک هستند.

قیمت: 53000 ریال

پیچ ام دی اف 20 × 4 مقایسه
پیچ ام دی اف 20 × 4

پیچ ام دی اف 20 × 4: این نوع محصول با سر پیچ گوشتی چهار سو باز و بسته می شود و با بهترین متریال و سخت کاری در تایوان تولید شده است. این پیچ با استاندارد بین المللی و به رنگ مشکی ارائه می گردد. پیچ های ام دی اف (MDF) پر کاربردترین نوع پیچ در صنایع، ساخت و تولید کابینت، نصب ریل و کمد و ساخت وسایل چوبی، مبلمان و لوازم اداری، قفسه ها، دیوار پوش ها و کف پوش ساختمان های امروزی همه از ام دی اف استفاده شده اند. پیچ های MDF چهار سو بوده و بسیار انعطاف پذیر و سبک هستند.

قیمت: 56000 ریال

پیچ ام دی اف 25 × 4 مقایسه
پیچ ام دی اف 25 × 4

پیچ ام دی اف 25 × 4: این نوع محصول با سر پیچ گوشتی چهار سو باز و بسته می شود و با بهترین متریال و سخت کاری در تایوان تولید شده است. این پیچ با استاندارد بین المللی و به رنگ مشکی ارائه می گردد. پیچ های ام دی اف (MDF) پر کاربردترین نوع پیچ در صنایع، ساخت و تولید کابینت، نصب ریل و کمد و ساخت وسایل چوبی، مبلمان و لوازم اداری، قفسه ها، دیوار پوش ها و کف پوش ساختمان های امروزی همه از ام دی اف استفاده شده اند. پیچ های MDF چهار سو بوده و بسیار انعطاف پذیر و سبک هستند.

قیمت: 60000 ریال

پیچ ام دی اف 40 × 4 مقایسه
پیچ ام دی اف 40 × 4

پیچ ام دی اف 40 × 4: این نوع محصول با سر پیچ گوشتی چهار سو باز و بسته می شود و با بهترین متریال و سخت کاری در تایوان تولید شده است. این پیچ با استاندارد بین المللی و به رنگ مشکی ارائه می گردد. پیچ های ام دی اف (MDF) پر کاربردترین نوع پیچ در صنایع، ساخت و تولید کابینت، نصب ریل و کمد و ساخت وسایل چوبی، مبلمان و لوازم اداری، قفسه ها، دیوار پوش ها و کف پوش ساختمان های امروزی همه از ام دی اف استفاده شده اند. پیچ های MDF چهار سو بوده و بسیار انعطاف پذیر و سبک هستند.

قیمت: 70000 ریال

پیچ ام دی اف 50 × 4 مقایسه
پیچ ام دی اف 50 × 4

پیچ ام دی اف 50 × 4: این نوع محصول با سر پیچ گوشتی چهار سو باز و بسته می شود و با بهترین متریال و سخت کاری در تایوان تولید شده است. این پیچ با استاندارد بین المللی و به رنگ مشکی ارائه می گردد. پیچ های ام دی اف (MDF) پر کاربردترین نوع پیچ در صنایع، ساخت و تولید کابینت، نصب ریل و کمد و ساخت وسایل چوبی، مبلمان و لوازم اداری، قفسه ها، دیوار پوش ها و کف پوش ساختمان های امروزی همه از ام دی اف استفاده شده اند. پیچ های MDF چهار سو بوده و بسیار انعطاف پذیر و سبک هستند.

قیمت: 80000 ریال

پیچ ام دی اف 60 × 4 مقایسه
پیچ ام دی اف 60 × 4

پیچ ام دی اف 60 × 4: این نوع محصول با سر پیچ گوشتی چهار سو باز و بسته می شود و با بهترین متریال و سخت کاری در تایوان تولید شده است. این پیچ با استاندارد بین المللی و به رنگ مشکی ارائه می گردد. پیچ های ام دی اف (MDF) پر کاربردترین نوع پیچ در صنایع، ساخت و تولید کابینت، نصب ریل و کمد و ساخت وسایل چوبی، مبلمان و لوازم اداری، قفسه ها، دیوار پوش ها و کف پوش ساختمان های امروزی همه از ام دی اف استفاده شده اند. پیچ های MDF چهار سو بوده و بسیار انعطاف پذیر و سبک هستند.

قیمت: 98000 ریال

پیچ سر تخت مته ای 16 × 3/9 مقایسه
پیچ سر تخت مته ای 16 × 3/9

پیچ سر تخت مته ای 16 × 3/9:پیچ های سرتخت مته ای به پیچ هایی گفته می شود که گل آن پیچ ها بصورت سرتخت می باشد و در انتهای رزوه ی پیچ مته وجود دارد که از آن برای سوراخ کردن محل مورد نظر بدون نیاز به مته استفاده می شود و نقش اصلی و کاربردی را در پیچ های سرتخت مته ای ایفا می کند.

قیمت: 69000 ریال

پیچ سر تخت مته ای 19 × 3/9 مقایسه
پیچ سر تخت مته ای 19 × 3/9

پیچ سر تخت مته ای 19 × 3/9: پیچ های سرتخت مته ای به پیچ هایی گفته می شود که گل آن پیچ ها بصورت سرتخت می باشد و در انتهای رزوه ی پیچ مته وجود دارد که از آن برای سوراخ کردن محل مورد نظر بدون نیاز به مته استفاده می شود و نقش اصلی و کاربردی را در پیچ های سرتخت مته ای ایفا می کند.

قیمت: 78000 ریال

پیچ سر تخت مته ای 25 × 3/9 مقایسه
پیچ سر تخت مته ای 25 × 3/9

پیچ سر تخت مته ای 25 × 3/9: پیچ های سرتخت مته ای به پیچ هایی گفته می شود که گل آن پیچ ها بصورت سرتخت می باشد و در انتهای رزوه ی پیچ مته وجود دارد که از آن برای سوراخ کردن محل مورد نظر بدون نیاز به مته استفاده می شود و نقش اصلی و کاربردی را در پیچ های سرتخت مته ای ایفا می کند.

قیمت: 90000 ریال

پیچ سر تخت مته ای 32 × 3/9 مقایسه
پیچ سر تخت مته ای 32 × 3/9

پیچ سر تخت مته ای 32 × 3/9: پیچ های سرتخت مته ای به پیچ هایی گفته می شود که گل آن پیچ ها بصورت سرتخت می باشد و در انتهای رزوه ی پیچ مته وجود دارد که از آن برای سوراخ کردن محل مورد نظر بدون نیاز به مته استفاده می شود و نقش اصلی و کاربردی را در پیچ های سرتخت مته ای ایفا می کند.

قیمت: 100000 ریال

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×19 مقایسه
پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×19

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×19: پیچ های شیروانی ,پیچ هایی هستند که در صنایع ساخت انواع سقف های شیروانی و دیوار های کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، به همین علت که این پیچ ها مصرف زیادی در صنایع شیروانی دارند به نام پیچ های شیروانی معروف و مشهور شده اند که بنا به کاربردشان در دونوع سرمته ای و خودکار طراحی و تولید گردیده اند.

قیمت: 128000 ریال

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×25 مقایسه
پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×25

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×25: پیچ های شیروانی ,پیچ هایی هستند که در صنایع ساخت انواع سقف های شیروانی و دیوار های کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، به همین علت که این پیچ ها مصرف زیادی در صنایع شیروانی دارند به نام پیچ های شیروانی معروف و مشهور شده اند که بنا به کاربردشان در دونوع سرمته ای و خودکار طراحی و تولید گردیده اند.

قیمت: 147000 ریال

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×32 مقایسه
پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×32

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×32: پیچ های شیروانی پیچ هایی هستند که در صنایع ساخت انواع سقف های شیروانی و دیوار های کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، به همین علت که این پیچ ها مصرف زیادی در صنایع شیروانی دارند به نام پیچ های شیروانی معروف و مشهور شده اند که بنا به کاربردشان در دونوع سرمته ای و خودکار طراحی و تولید گردیده اند.

قیمت: 162000 ریال

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×38 مقایسه
پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×38

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×38: پیچ های شیروانی پیچ هایی هستند که در صنایع ساخت انواع سقف های شیروانی و دیوار های کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، به همین علت که این پیچ ها مصرف زیادی در صنایع شیروانی دارند به نام پیچ های شیروانی معروف و مشهور شده اند که بنا به کاربردشان در دونوع سرمته ای و خودکار طراحی و تولید گردیده اند.

قیمت: 200000 ریال

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×50 مقایسه
پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×50

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×50: پیچ های شیروانی پیچ هایی هستند که در صنایع ساخت انواع سقف های شیروانی و دیوار های کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، به همین علت که این پیچ ها مصرف زیادی در صنایع شیروانی دارند به نام پیچ های شیروانی معروف و مشهور شده اند که بنا به کاربردشان در دونوع سرمته ای و خودکار طراحی و تولید گردیده اند.

قیمت: 270000 ریال

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×65 مقایسه
پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×65

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×65: پیچ های شیروانی پیچ هایی هستند که در صنایع ساخت انواع سقف های شیروانی و دیوار های کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، به همین علت که این پیچ ها مصرف زیادی در صنایع شیروانی دارند به نام پیچ های شیروانی معروف و مشهور شده اند که بنا به کاربردشان در دونوع سرمته ای و خودکار طراحی و تولید گردیده اند.

قیمت: 298000 ریال

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×75 مقایسه
پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×75

پیچ شیروانی سر مته ای 6/3×75: پیچ های شیروانی پیچ هایی هستند که در صنایع ساخت انواع سقف های شیروانی و دیوار های کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، به همین علت که این پیچ ها مصرف زیادی در صنایع شیروانی دارند به نام پیچ های شیروانی معروف و مشهور شده اند که بنا به کاربردشان در دونوع سرمته ای و خودکار طراحی و تولید گردیده اند.

قیمت: 322000 ریال

پیچ پانلی گالوانیزه 5×30 مقایسه
پیچ پانلی گالوانیزه 5×30

پیچ پانلی گالوانیزه 5×30: پیچ چوب که به پیچ رولپلاکی، پیچ دیوار و پیچ طلایی نیز معروف است یکی از پرکاربردترین پیچ ها است. برخلاف نام اصلی آن (پیچ چوب) بیشترین مورد مصرف آن در دیوارهای گچی و بتونی است، البته با همکاری یار جدایی ناپذیرش «رولپلاک». قبل از رایج شدن پیچ های MDF از این پیچ در صنایع چوبی هم به وفور استفاده میشد.

قیمت: 55000 ریال

پیچ پانلی گالوانیزه 5×40 مقایسه
پیچ پانلی گالوانیزه 5×40

پیچ پانلی گالوانیزه 5×40: پیچ چوب که به پیچ رولپلاکی، پیچ دیوار و پیچ طلایی نیز معروف است یکی از پرکاربردترین پیچ ها است. برخلاف نام اصلی آن (پیچ چوب) بیشترین مورد مصرف آن در دیوارهای گچی و بتونی است، البته با همکاری یار جدایی ناپذیرش «رولپلاک». قبل از رایج شدن پیچ های MDF از این پیچ در صنایع چوبی هم به وفور استفاده میشد.

قیمت: 57000 ریال

پیچ پانلی گالوانیزه 5×50 مقایسه
پیچ پانلی گالوانیزه 5×50

پیچ پانلی گالوانیزه 5×50: پیچ چوب که به پیچ رولپلاکی، پیچ دیوار و پیچ طلایی نیز معروف است یکی از پرکاربردترین پیچ ها است. برخلاف نام اصلی آن (پیچ چوب) بیشترین مورد مصرف آن در دیوارهای گچی و بتونی است، البته با همکاری یار جدایی ناپذیرش «رولپلاک». قبل از رایج شدن پیچ های MDF از این پیچ در صنایع چوبی هم به وفور استفاده میشد.

قیمت: 60000 ریال

پیچ پانلی گالوانیزه 5×60 مقایسه
پیچ پانلی گالوانیزه 5×60

پیچ پانلی گالوانیزه 5×60: پیچ چوب که به پیچ رولپلاکی، پیچ دیوار و پیچ طلایی نیز معروف است یکی از پرکاربردترین پیچ ها است. برخلاف نام اصلی آن (پیچ چوب) بیشترین مورد مصرف آن در دیوارهای گچی و بتونی است، البته با همکاری یار جدایی ناپذیرش «رولپلاک». قبل از رایج شدن پیچ های MDF از این پیچ در صنایع چوبی هم به وفور استفاده میشد.

قیمت: 75000 ریال

پیچ پانلی گالوانیزه 5×70 مقایسه
پیچ پانلی گالوانیزه 5×70

پیچ پانلی گالوانیزه 5×70: پیچ چوب که به پیچ رولپلاکی، پیچ دیوار و پیچ طلایی نیز معروف است یکی از پرکاربردترین پیچ ها است. برخلاف نام اصلی آن (پیچ چوب) بیشترین مورد مصرف آن در دیوارهای گچی و بتونی است، البته با همکاری یار جدایی ناپذیرش «رولپلاک». قبل از رایج شدن پیچ های MDF از این پیچ در صنایع چوبی هم به وفور استفاده میشد.

قیمت: 85000 ریال