(021) 44964504-5
قیمت
 • نووا
 • دانی لایت
 • بوش
 • وینکس
 • کنزاکس
 • پیچ گوشتی
 • فازمتر
 • ایران
 • آلمان
 • تایوان
 • چین
 • ژاپن
 • اسلوونی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
فاز متر دانی لایت بزرگ مقایسه
فاز متر دانی لایت بزرگ

فاز متر دانی لایت بزرگ: فازمتر یا فازیاب ابزاری جهت تشخیص سیم، کابل و یا مدارهای دارای ولتاژ مثبت یا فاز می باشد که معمولا دارای نوک دوسو و در سایزهای بزرگ و کوچک طراحی و تولید شده.

قیمت: 380000 ریال

فازمتر دانی لایت کوچک مقایسه
فازمتر دانی لایت کوچک

فازمتر دانی لایت کوچک: فازمتر یا فازیاب ابزاری جهت تشخیص سیم، کابل و یا مدارهای دارای ولتاژ مثبت یا فاز می باشد که معمولا دارای نوک دوسو و در سایزهای بزرگ و کوچک طراحی و تولید شده.

قیمت: 280000 ریال

فازمتر بوش مقایسه
فازمتر بوش

فازمتر بوش : فازمتر یا فازیاب ابزاری جهت تشخیص سیم، کابل و یا مدارهای دارای ولتاژ مثبت یا فاز می باشد که معمولا دارای نوک دوسو و در سایزهای بزرگ و کوچک طراحی و تولید شده.

قیمت: 320000 ریال

پیچ گوشتی ضربه خور کیفی 7 عددی نووا مدل NTS 2160 مقایسه
پیچ گوشتی ضربه خور کیفی 7 عددی نووا مدل NTS 2160

پیچ گوشتی ضربه خور کیفی 7 عددی نــووا مدل NTS 2160: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 12600000 ریال

فازمتر نووا مدل NTT 1012 مقایسه
فازمتر نووا مدل NTT 1012

فازمتر نــووا مدل NTT 1012: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1260000 ریال

فازمتر نووا مدل NTT 1011 مقایسه
فازمتر نووا مدل NTT 1011

فازمتر نــووا مدل NTT 1011 : گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1120000 ریال

سر پیچ گوشتی دو سر چهارسو نووا مدل NTB 1107 مقایسه
سر پیچ گوشتی دو سر چهارسو نووا مدل NTB 1107

سر پیچ گوشتی دو سر چهارسو نــووا مدل NTB 1107: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 780000 ریال

پیچ گوشتی مشتی دو سو نووا CR-V 6×38mm مقایسه
پیچ گوشتی مشتی دو سو نووا CR-V 6×38mm

پیچ گوشتی مشتی دوسو نــووا CR-V 6×38mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 840000 ریال

پیچ گوشتی مشتی چهارسو نووا CR-V 6×38mm مقایسه
پیچ گوشتی مشتی چهارسو نووا CR-V 6×38mm

پیچ گوشتی مشتی چهارسو نــووا CR-V 6×38mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 840000 ریال

پیچ گوشتی دوسو نووا 75×5 mm مقایسه
پیچ گوشتی دوسو نووا 75×5 mm

پیچ گوشتی دوسو نــووا 75×5 mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 740000 ریال

پیچ گوشتی دوسو نووا 100×5 mm مقایسه
پیچ گوشتی دوسو نووا 100×5 mm

پیچ گوشتی دوسو نــووا 100×5 mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 760000 ریال

پیچ گوشتی دوسو نووا 100×6 mm مقایسه
پیچ گوشتی دوسو نووا 100×6 mm

پیچ گوشتی دوسو نــووا 100×6 mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 980000 ریال

پیچ گوشتی دسته کریستالی کیفی 7 عددی نووا مدل NTS 1015 مقایسه
پیچ گوشتی دسته کریستالی کیفی 7 عددی نووا مدل NTS 1015

پیچ گوشتی دسته کریستالی کیفی 7 عددی نــووا مدل NTS 1015: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال

فازمتر دیجیتال نووا مدل NTT 1900 مقایسه
فازمتر دیجیتال نووا مدل NTT 1900

فازمتر دیجیتال نــووا مدل NTT 1900: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال

پیچ گوشتی چهارسو نووا 75×1 mm مقایسه
پیچ گوشتی چهارسو نووا 75×1 mm

پیچ گوشتی چهارسو نــووا 75×1 mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال

پیچ گوشتی چهارسو نووا 100×1 mm مقایسه
پیچ گوشتی چهارسو نووا 100×1 mm

پیچ گوشتی چهارسو نــووا 100×1 mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال

پیچ گوشتی چهارسو نووا 100×2 mm مقایسه
پیچ گوشتی چهارسو نووا 100×2 mm

پیچ گوشتی چهارسو نــووا 100×2 mm: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال