(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • ایران
  • تایوان
  • کره جنوبی
  • چین
  • ست بیت و بکس
  • ست پیچ گوشتی ساعتی
  • ست پیچ گوشتی موبایلی
  • جعبه بیت سر دریلی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
ست پیچ گوشتی ساعتی نووا مدل NTS 1329 مقایسه
ست پیچ گوشتی ساعتی نووا مدل NTS 1329

ست پیچ گوشتی ساعتی نووا مدل NTS 1329: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 6400000 ریال

ست پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1340 مقایسه
ست پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1340

ست پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1340: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 6200000 ریال

ست پیچ گوشتی موبایلی نووا مدل NTS 1328 مقایسه
ست پیچ گوشتی موبایلی نووا مدل NTS 1328

ست پیچ گوشتی موبایلی نووا مدل NTS 1328: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال