(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • تایوان
  • کره جنوبی
  • آلمان
  • چین
  • جعبه بکس
  • ست بکس همه کاره
  • بکس شیروانی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
جعبه بکس نووا مدل NTS 7303 مقایسه
جعبه بکس نووا مدل NTS 7303

جعبه بکس نووا مدل NTS 7303: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 39200000 ریال

ست بکس همه کاره نووا مدل NTS 7402 مقایسه
ست بکس همه کاره نووا مدل NTS 7402

ست بکس همه کاره نووا مدل NTS 7402: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 15380000 ریال

بکس شیروانی نووا مدل NTS 9204 مقایسه
بکس شیروانی نووا مدل NTS 9204

بکس شیروانی نووا مدل NTS 9204: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 480000 ریال

جعبه بکس نووا مدل NTS 7002 مقایسه
جعبه بکس نووا مدل NTS 7002

جعبه بکس نووا مدل NTS 7002: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال