(021) 44964504-5
قیمت
 • مهسان الکتریک
 • پارت الکتریک
 • لگراند
 • کیا صنعت
 • توکار
 • روکار
 • صنعتی
 • کلید یک پل
 • کلید دو پل
 • کلید تبدیل
 • کلید زنگ
 • کلید کولر
 • دیمر
 • پریز برق
 • پریز تلفن
 • پریز آنتن
 • پریز مرکزی
 • پریز شبکه
 • کلید یک پل بارانی
 • کلید دو پل بارانی
 • کلید زنگ بارانی
 • پریز بارانی
 • بیشتر...
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
کلید تک پل توکار مهسان الکتریک مدل آرین مقایسه
کلید تک پل توکار مهسان الکتریک مدل آرین

کلید تک پل توکار مهسان الکتریک مدل آرین: کلید و پریز مهسان الکتریک مدل آرین یکی از محصولات شرکت مهسان الکتریک می باشد که دارای ظاهری ساده و زیبا می باشد و همین سادگی، این گروه از کلید و پریز ها را انتخاب اکثر مشتریان قرار داده است.

قیمت: 420000 ریال

کلید دو پل توکار مهسان الکتریک مدل آرین مقایسه
کلید دو پل توکار مهسان الکتریک مدل آرین

کلید دو پل توکار مهسان الکتریک مدل آرین: کلید و پریز مهسان الکتریک مدل آرین یکی از محصولات شرکت مهسان الکتریک می باشد که دارای ظاهری ساده و زیبا می باشد و همین سادگی، این گروه از کلید و پریز ها را انتخاب اکثر مشتریان قرار داده است.

قیمت: 440000 ریال

کلید تبدیل توکار مهسان الکتریک مدل آرین مقایسه
کلید تبدیل توکار مهسان الکتریک مدل آرین

کلید تبدیل توکار مهسان الکتریک مدل آرین: کلید و پریز مهسان الکتریک مدل آرین یکی از محصولات شرکت مهسان الکتریک می باشد که دارای ظاهری ساده و زیبا می باشد و همین سادگی، این گروه از کلید و پریز ها را انتخاب اکثر مشتریان قرار داده است.

قیمت: 440000 ریال

کلید زنگ توکار مهسان الکتریک مدل آرین مقایسه
کلید زنگ توکار مهسان الکتریک مدل آرین

کلید زنگ توکار مهسان الکتریک مدل آرین: کلید و پریز مهسان الکتریک مدل آرین یکی از محصولات شرکت مهسان الکتریک می باشد که دارای ظاهری ساده و زیبا می باشد و همین سادگی، این گروه از کلید و پریز ها را انتخاب اکثر مشتریان قرار داده است.

قیمت: 380000 ریال

پریز برق توکار مهسان الکتریک مدل آرین مقایسه
پریز برق توکار مهسان الکتریک مدل آرین

پریز برق توکار مهسان الکتریک مدل آرین: کلید و پریز مهسان الکتریک مدل آرین یکی از محصولات شرکت مهسان الکتریک می باشد که دارای ظاهری ساده و زیبا می باشد و همین سادگی، این گروه از کلید و پریز ها را انتخاب اکثر مشتریان قرار داده است.

قیمت: 380000 ریال

پریز تلفن توکار مهسان الکتریک مدل آرین مقایسه
پریز تلفن توکار مهسان الکتریک مدل آرین

پریز تلفن توکار مهسان الکتریک مدل آرین: کلید و پریز مهسان الکتریک مدل آرین یکی از محصولات شرکت مهسان الکتریک می باشد که دارای ظاهری ساده و زیبا می باشد و همین سادگی، این گروه از کلید و پریز ها را انتخاب اکثر مشتریان قرار داده است.

قیمت: 380000 ریال

پریز آنتن توکار مهسان الکتریک مدل آرین مقایسه
پریز آنتن توکار مهسان الکتریک مدل آرین

پریز آنتن توکار مهسان الکتریک مدل آرین: کلید و پریز مهسان الکتریک مدل آرین یکی از محصولات شرکت مهسان الکتریک می باشد که دارای ظاهری ساده و زیبا می باشد و همین سادگی، این گروه از کلید و پریز ها را انتخاب اکثر مشتریان قرار داده است.

قیمت: 380000 ریال

کلید تک پل روکار مهسان الکتریک مدل ویرا مقایسه
کلید تک پل روکار مهسان الکتریک مدل ویرا

کلید تک پل روکار مهسان الکتریک مدل ویرا: کلید و پریز مدل ویرا از مدل های متفاوت شرکت مهسان است که مکانیزم هایی با رنگ های متنوع شامل رنگ کرم ، سفید ، سبز ، زیتونی و قهوه ای تیره دارد ، رنگ فریم یا حاشیه در این مدل طلایی رنگ است بنابراین می توان متناسب با محل مورد نظر مکانیزم دلخواه را انتخاب نمود.

قیمت: 380000 ریال

کلید دو پل روکار مهسان الکتریک مدل ویرا مقایسه
کلید دو پل روکار مهسان الکتریک مدل ویرا

کلید دو پل روکار مهسان الکتریک مدل ویرا: کلید و پریز مدل ویرا از مدل های متفاوت شرکت مهسان است که مکانیزم هایی با رنگ های متنوع شامل رنگ کرم ، سفید ، سبز ، زیتونی و قهوه ای تیره دارد ، رنگ فریم یا حاشیه در این مدل طلایی رنگ است بنابراین می توان متناسب با محل مورد نظر مکانیزم دلخواه را انتخاب نمود.

قیمت: 400000 ریال

کلید کولر کیا صنعت مقایسه
کلید کولر کیا صنعت

کلید کولر کیا صنعت: این نوع کلید جهت کنترل انواع کولرهای آبی طراحی و تولید شده و دارای کیفیت ساخت بالایی نسبت به سایر کلیدهای موجود در بازار می باشد.

قیمت: 440000 ریال

کلید تک پل بارانی پارت الکتریک مدل برکه مقایسه
کلید تک پل بارانی پارت الکتریک مدل برکه

کلید تک پل بارانی پارت الکتریک مدل برکه : شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 440000 ریال

کلید دوپل بارانی پارت الکتریک مدل برکه مقایسه
کلید دوپل بارانی پارت الکتریک مدل برکه

کلید دوپل بارانی پارت الکتریک مدل برکه: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 460000 ریال

پریز برق روکار مهسان الکتریک مدل ویرا مقایسه
پریز برق روکار مهسان الکتریک مدل ویرا

پریز برق روکار مهسان الکتریک مدل ویرا: کلید و پریز مدل ویرا از مدل های متفاوت شرکت مهسان است که مکانیزم هایی با رنگ های متنوع شامل رنگ کرم ، سفید ، سبز ، زیتونی و قهوه ای تیره دارد ، رنگ فریم یا حاشیه در این مدل طلایی رنگ است بنابراین می توان متناسب با محل مورد نظر مکانیزم دلخواه را انتخاب نمود.

قیمت: 0 ریال

پریز بارانی پارت الکتریک مدل برکه مقایسه
پریز بارانی پارت الکتریک مدل برکه

پریز بارانی پارت الکتریک مدل برکه: شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

قیمت: 0 ریال