(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • رونیکس
  • ایران
  • تایوان
  • چین
  • ژاپن
  • کره جنوبی
  • اره باغبانی خم
  • اره باغبانی صاف
  • اره باغبانی تاشو
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
اره باغبانی نووا مدل NTS 2338 مقایسه
اره باغبانی نووا مدل NTS 2338

اره باغبانی نووا مدل NTS 2338: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 9600000 ریال

اره باغبانی نووا مدل NTS 2212 مقایسه
اره باغبانی نووا مدل NTS 2212

اره باغبانی نووا مدل NTS 2212: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 4600000 ریال