(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • ایران
  • چین
  • کره جنوبی
  • تایوان
  • متر دستی
  • متر لیزری
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
متر 3 متری نووا مدل NTT 3016 مقایسه
متر 3 متری نووا مدل NTT 3016

قیمت: 400000 ریال

متر 5 متری نووا مدل NTT 5025 مقایسه
متر 5 متری نووا مدل NTT 5025

قیمت: 520000 ریال

متر 3 متری سری نکست نووا مدل NTT 9650 مقایسه
متر 5 متری سری نکست نووا مدل NTT 9651 مقایسه
متر لیزری نووا  مدل NTM 5150 مقایسه
متر لیزری نووا مدل NTM 5150

قیمت: 12280000 ریال