(021) 44964504-5
قیمت
 • نوا-NOVA
 • کرون-CROWN
 • وینکس-WINEX
 • کنزاکس-KENZAX
 • 100 بار
 • 130 بار
 • 140 بار
 • 160 بار
 • 170 بار
 • دینامی
 • کربن براش
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
کارواش 100 بار دینامی نووا NTW 4100 مقایسه
کارواش 100 بار دینامی نووا NTW 4100

کارواش 100 بار دینامی نووا NTW 4100:

قیمت: 82000000 ریال

کارواش 140 بار دینامی نووا NTW 4140 مقایسه
کارواش 140 بار دینامی نووا NTW 4140

کارواش 140 بار دینامی نووا NTW 4140:

قیمت: 118800000 ریال

کارواش 160 بار دینامی نووا NTW 4160 مقایسه
کارواش 100 بار یونیورسال نووا NTW 5100 مقایسه
کارواش 100 بار یونیورسال نووا NTW 5100

کارواش 100 بار یونیورسال نووا NTW 5100:

قیمت: 56000000 ریال

کارواش 130 بار یونیورسال نووا NTW 5130 مقایسه
تفنگ و لانس قابل تنظیم نووا NTW 4146 مقایسه
شلنگ کارواش نووا NTW 4147 مقایسه
شلنگ کارواش نووا NTW 4148 مقایسه
شلنگ کارواش نووا NTW 4149 مقایسه
کوپلینگ کارواش نووا NTW 4150 مقایسه
کوپلینگ کارواش نووا NTW 4150

کوپلینگ کارواش نووا NTW 4150: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال

فیلتر شیشه ای کارواش نووا NTW 4151 مقایسه
فیلتر شیشه ای کارواش نووا NTW 4151

فیلتر شیشه ای کارواش نووا NTW 4151: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال