(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • تایوان
  • چین
  • کره جنوبی
  • بادپاش نازل کوتاه
  • بادپاش سوپر
  • درجه باد کارگاهی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
بادپاش نازل کوتاه نووا مدل NTD 2923 مقایسه
بادپاش نازل کوتاه نووا مدل NTD 2923

بادپاش نازل کوتاه نووا مدل NTD 2923: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1660000 ریال

بادپاش نووا مدل NTD 2922 مقایسه
بادپاش نووا مدل NTD 2922

بادپاش نووا مدل NTD 2922: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2600000 ریال

درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704 مقایسه
درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704

درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 3920000 ریال