(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • تایوان
  • چین
  • کره جنوبی
  • بادپاش نازل کوتاه
  • بادپاش سوپر
  • درجه باد کارگاهی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
بادپاش نازل کوتاه نووا مدل NTD 2923 مقایسه
بادپاش نووا مدل NTD 2922 مقایسه
بادپاش نووا مدل NTD 2922

قیمت: 1880000 ریال

درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704 مقایسه
درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704

درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704:

قیمت: 2900000 ریال