(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • تایوان
  • چین
  • کره جنوبی
  • بادپاش نازل کوتاه
  • بادپاش سوپر
  • درجه باد کارگاهی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
بادپاش نووا مدل NTD 2923 مقایسه
بادپاش نووا مدل NTD 2923

بادپاش نووا مدل NTD 2923: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 3400000 ریال

بادپاش نووا مدل NTD 2922 مقایسه
بادپاش نووا مدل NTD 2922

بادپاش نووا مدل NTD 2922: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 5400000 ریال

درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704 مقایسه
درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704

درجه باد کارگاهی نووا مدل NTT 2704: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 7800000 ریال