(021) 44964504-5
قیمت
 • نوا
 • تایوان
 • چین
 • کره جنوبی
 • ترکیه
 • سرامیک بر
 • گرانیت بر
 • آهن بر
 • 115 میل
 • 230 میل
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
سنگ مینی فرز سرامیک بر 115 میل نووا مدل NTD 2711 مقایسه
سنگ مینی فرز سرامیک بر 115 میل نووا مدل NTD 2711

سنگ مینی فرز سرامیک بر 115 میل نووا مدل NTD 2711:گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 3860000 ریال

سنگ مینی فرز گرانیت بر 115 میل نووا مدل NTD 2611 مقایسه
سنگ مینی فرز گرانیت بر 115 میل نووا مدل NTD 2611

سنگ مینی فرز گرانیت بر 115 میل نووا مدل NTD 2611:گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 6400000 ریال

سنگ فرز گرانیت بر 230 میل نووا مدل NTD 2623 مقایسه
سنگ فرز گرانیت بر 230 میل نووا مدل NTD 2623

سنگ فرز گرانیت بر 230 میل نووا مدل NTD 2623:گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 13800000 ریال

سنگ فرز سرامیک بر 230 میل نووا مدل NTD 2723 مقایسه
سنگ فرز سرامیک بر 230 میل نووا مدل NTD 2723

سنگ فرز سرامیک بر 230 میل نووا مدل NTD 2723:گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال