(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا
  • آلمان
  • ترکیه
  • چین
  • تایوان
  • آهن بر
  • چوب بر
  • MDF بر
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
تیغ اره عمود بر چوب نووا مدل NTB 2361 مقایسه
تیغ اره عمود بر چوب نووا مدل NTB 2361

تیغ اره عمود بر چوب نووا مدل NTB 2361: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2800000 ریال

تیغ اره عمود بر آهن نووا مدل NTB 2363 مقایسه
تیغ اره عمود بر آهن نووا مدل NTB 2363

تیغ اره عمود بر آهن نووا مدل NTB 2363: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال