(021) 44964504-5
قیمت
 • نوا
 • وینکس
 • کنزاکس
 • بوش
 • آچار رینگی
 • آچار فرانسه
 • آچار آلن
 • ایران
 • آلمان
 • تایوان
 • چین
 • ژاپن
 • اسلوونی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
آچار آلن 6 گوش و ستاره ای 18 عددی نووا مدل NTK 1149 مقایسه
آچار آلن 6 گوش و ستاره ای 18 عددی نووا مدل NTK 1149

آچار آلن 6 گوش و ستاره ای 18 عددی نووا مدل NTK 1149: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 6800000 ریال

آچار آلن چاقویی نووا مدل NTK 1141 مقایسه
آچار آلن چاقویی نووا مدل NTK 1141

آچار آلن چاقویی نووا مدل NTK 1141: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 5600000 ریال

آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا مدل NTK 1140 مقایسه
آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا مدل NTK 1140

آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا مدل NTK 1140: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 5600000 ریال

آچار فرانسه نووا مدل NTA 9622 مقایسه
آچار فرانسه نووا مدل NTA 9622

آچار فرانسه نووا مدل NTA 9622: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 7800000 ریال

آچار فرانسه نووا مدل NTA 3005 مقایسه
آچار فرانسه نووا مدل NTA 3005

آچار فرانسه نووا مدل NTA 3005: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 18200000 ریال

آچار فرانسه نووا مدل NTA 3008 مقایسه
آچار فرانسه نووا مدل NTA 3008

آچار فرانسه نووا مدل NTA 3008: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 5600000 ریال

آچار یک سرتخت یک سررینگی 12 عددی نووا مدل NTS 1068 مقایسه
آچار یک سرتخت یک سررینگی 12 عددی نووا مدل NTS 1068

آچار یک سرتخت یک سررینگی 12 عددی نووا مدل NTS 1068: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال