(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا - NOVA
  • وینکس - WINEX
  • کنزاکس - KENZAX
  • چکش دوشاخ
  • چکش مهندسی
  • ایران
  • چین
  • تایوان
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
چکش مهندسی نووا مدل  NTH 2503 مقایسه
چکش مهندسی نووا مدل NTH 2503

چکش مهندسی نــووا مدل NTH 2503: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2240000 ریال

چکش مهندسی نووا مدل NTH 2505 مقایسه
چکش مهندسی نووا مدل NTH 2505

چکش مهندسی نــووا مدل NTH 2505: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2480000 ریال

چکش مهندسی وینکس EH1601 مقایسه
چکش مهندسی وینکس EH1601

چکش مهندسی وینکس EH1601:

قیمت: 1820000 ریال

چکش دوشاخ وینکس EH1608 مقایسه
چکش دوشاخ وینکس EH1608

چکش دوشاخ وینکس EH1608:

قیمت: 1860000 ریال

چکش دوشاخ نووا مدل NTH 2525 مقایسه
چکش دوشاخ نووا مدل NTH 2525

چکش دوشاخ نــووا مدل NTH 2525: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال