(021) 44964504-5
قیمت
  • نوا - NOVA
  • وینکس - WINEX
  • کنزاکس - KENZAX
  • چکش دوشاخ
  • چکش مهندسی
  • ایران
  • چین
  • تایوان
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
چکش مهندسی 300 گرمی نووا مدل  NTH 2503 مقایسه
چکش مهندسی 300 گرمی نووا مدل NTH 2503

چکش مهندسی 300 گرمی نووا مدل NTH 2503: طراحی منحصر به فرد - دارای استاندارد GS اروپا - دارای استاندارد DIN 1041 - اتصال محکم سر و دسته

قیمت: 1220000 ریال

چکش مهندسی 500 گرمی نووا مدل NTH 2505 مقایسه
چکش مهندسی 500 گرمی نووا مدل NTH 2505

چکش مهندسی 500 گرمی نووا مدل NTH 2505: طراحی منحصر به فرد - دارای استاندارد GS اروپا - دارای استاندارد DIN 1041 - اتصال محکم سر و دسته

قیمت: 1440000 ریال

چکش مهندسی 300 گرمی وینکس EH1601 مقایسه
چکش دوشاخ 500 گرمی وینکس EH1608 مقایسه
چکش دوشاخ 250 گرمی نووا مدل NTH 2525 مقایسه
چکش دوشاخ 250 گرمی نووا مدل NTH 2525

چکش دوشاخ 250 گرمی نووا مدل NTH 2525: طراحی منحصر به فرد - دارای استاندارد GS اروپا - دارای استاندارد DIN 1041 - اتصال محکم سر و دسته

قیمت: 0 ریال