(021) 44964504-5
قیمت
  • سولجر
  • میتسو
  • 40 وات
  • 60 وات
  • 80 وات
  • 100 وات
  • فول رنج
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
هویه 40 وات سولجر مقایسه
هویه 40 وات سولجر

هویه 40 وات سولجر: لحیم‌کاری ازجمله راههایی است که برای اتصال در مدارات الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه با استفاده از دستگاه هویه و به کمک قلع یا همان سیم لحیم، انجام می‌شود. دستگاه‌های هویه در توان‌های مختلفی ساخته می‌شوند، البته در تولید این دستگاه، شکل نوک و بدنه‌ هم بسیار اهمیت دارد، با توجه به توان، شکل نوک و فرم بدنه‌ دستگاه و همچنین محل بکارگیری هویه، می‌توانید دستگاه موردنظرتان را خریداری کنید.

قیمت: 0 ریال

هویه 80 وات میتسو مقایسه
هویه 80 وات میتسو

هویه 80 وات میتسو: لحیم‌کاری ازجمله راههایی است که برای اتصال در مدارات الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه با استفاده از دستگاه هویه و به کمک قلع یا همان سیم لحیم، انجام می‌شود. دستگاه‌های هویه در توان‌های مختلفی ساخته می‌شوند، البته در تولید این دستگاه، شکل نوک و بدنه‌ هم بسیار اهمیت دارد، با توجه به توان، شکل نوک و فرم بدنه‌ دستگاه و همچنین محل بکارگیری هویه، می‌توانید دستگاه موردنظرتان را خریداری کنید.

قیمت: 0 ریال