(021) 44964504-5
قیمت
  • پارت
  • چاوش
  • تک پل
  • دو پل
  • سه پل
  • چهار پل
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
کلید صفر و یک مشکی مقایسه
کلید صفر و یک مشکی

کلید صفر و یک مشکی: این نوع از کلیدها جهت دستگاه های برقی مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع چراغ دار و بدون چراغ طراحی و تولید گردیده که هر کدام موارد کاربری خود را دارد.

قیمت: 50000 ریال

کلید صفر و یک سفید مقایسه
کلید صفر و یک سفید

کلید صفر و یک سفید: این نوع از کلیدها جهت دستگاه های برقی مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع چراغ دار و بدون چراغ طراحی و تولید گردیده که هر کدام موارد کاربری خود را دارد.

قیمت: 40000 ریال

کلید چراغ دار صفر و یک گرد مقایسه
کلید چراغ دار صفر و یک گرد

کلید چراغ دار صفر و یک گرد: این نوع از کلیدها جهت دستگاه های برقی مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع چراغ دار و بدون چراغ طراحی و تولید گردیده که هر کدام موارد کاربری خود را دارد.

قیمت: 60000 ریال

کلید راکر چراغ دار چاووش مقایسه
کلید راکر چراغ دار چاووش

کلید راکر چراغ دار چاووش: این نوع از کلیدها جهت استفاده در دستگاه های صنعتی ، لوازم خانگی ، محافظ های الکتریکی و انواع رابط های برق طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 140000 ریال