(021) 44964504-5
قیمت
  • 1 به 2
  • ا به 3
  • 1 به 4
  • 1 به 6
  • 1 به 8
  • 1 به 12
  • 1 به 16
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
اسپلیتر 12 خروجی سکام مقایسه
اسپلیتر 12 خروجی سکام

اسپلیتر 12 خروجی سکام: اسپلیتر یکی از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی است که نقش تقسیم کننده جریان را دارد و برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جداسازی هر گیرنده کاربرد دارد.

قیمت: 0 ریال